Vintage Fenton Milk Glass Hobnail Fenton White Milk Glass Hobnail Candy Vintage Milk Glass Handled Candy Dish Vintage Kemple Triangle Milk Cream Vintage White Milk Glass Bowl Dish With Vintage Kemple Triangle Milk Cream Vintage Hobnail Milk Glass Heart Shaped Milk Glass Shallow Candy Dish With Fenton Milk Glass Hobnail Open Candy Fenton Hobnail Milk Glass 8 Metal Handle Bon Bon 8 Milk Glass Square Nut Candy Dish With Milk Glass Candy Dish Westmoreland Milk Glass Pedestal Double Vintage Milk Glass Kemple Toltec Design Vintage Milk Glass Dish With Handle Vintage Milk Glass Handled Candy Dish Westmoreland Milk Glass Bowl With Fenton Hobnail Milk Glass Three Part Vintage Milk Glass Small Candy Dish W Vintage Fenton Milk Glass Candy Dish Vintage Ovenware White Milk Glass Soup Fenton Hobnail Milk Glass Condiment Tray With Metal Center Handle 7 3 4 Fenton Hobnail Milk Glass Snack Candy Art Deco Vintage Jet Black Milk Glass Antique Milk Glass Vintage Milk Glass Candy Dish With Milk Glass Identification Guide Glass Paneled G Milk Glass Center Handle Fenton Glass Collecting Guide Vtg Fenton Milk Glass Silver Crest Fenton Hobnail Milk Glass Three Part Fenton Glass Collecting Guide Glass Basket Fenton Hobnail Milk Glass Old Fashioned Glassware Terms To Know